Kênh đầu tư nào an toàn, hiệu quả trước loạt biến động của thị trường?

Trước sự biến động của thị trường chứng khoán, vàng, tiền mã hóa trong hơn nửa đầu năm 2022, nhiều nhà đầu tư lặng lẽ chuyển đổi kênh “cất tiền”an toàn hơn, trong đó đầu tư căn hộ cho thuê nhanh chóng khẳng định sức hút nhờ tính ổn định.