Bắc bán đảo Cam Ranh thu hút đầu tư hơn 24.000 tỷ đồng, nhiều dự án bị chậm tiến độ đang được UBND tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ tháo gỡ

Theo Bản Quản lí Khu Du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh (BQL Bãi Dài), hiện khu vực Bãi Dài có 40 dự án dự án được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư (GCNĐT) với tổng vốn đầu tư 29.341 tỉ đồng. Trong đó, tổng vốn đầu tư đã huy động khoảng 24.055 tỉ đồng.