Sự hình thành thành phố Thủ Đức sẽ thúc đẩy thị trường BĐS khu vực phát triển mạnh mẽ

Tại hội nghị góp ý các Đề án mô hình chính quyền đô thị, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá TP Thủ Đức là “hạt nhân” thúc đẩy kinh tế TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tăng trưởng bền vững. Dự kiến, sau khi thành lập TP Thủ Đức sẽ đóng góp khoảng 30% GRDP của TP.HCM và chiếm khoảng 7% GDP cả nước.