Bình Định lập quy hoạch 7 khu đô thị dọc Quốc lộ 19 C và phía Tây đầm Thị Nại

2 dự án dọc Quốc lộ 19 C được lập quy hoạch là Khu đô thị Tường Vân 1 và 2. 5 dự án phía Tây đầm Thị Nại gồm Khu đô thị Nam Cát Tiến, Khu đô thị Đông Bắc Gò Bồi 1 và 2, Khu vực phía Đông núi Kỳ Sơn và Khu vực phía Bắc Tiểu chủng viện Làng Sông.