JLL: Giá nhà bình dân ngày càng tăng tại TP HCM

Giá nhà bình dân ngày càng tăng do quỹ đất khan hiếm, nhu cầu lớn và pháp lý còn nhiều vướng mắc.