Thuế bất động sản - vẫn còn nhiều việc phải giải quyết

Đã có nhiều ý kiến đề xuất việc đánh thuế đất cũng như bất động sản để hạ nhiệt cơn sốt giá mà có khả năng biến thành bong bóng tài sản đe dọa nền kinh tế. Nhưng để thực hiện được ý tưởng này, trước tiên cần giải quyết một số vấn đề liên quan đến việc xây dựng các chính sách thuế, bao gồm: xác định cơ sở thuế, thuế suất, định giá...