CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) quyết đầu tư 1.742 tỷ đồng vào dự án 54 ha tại xã Tịnh An, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Hội đồng quản trị của Bất động sản Phát Đạt đã thông qua đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Bờ Bắc kết hợp chỉnh trang đô thị thành phố Quảng Ngãi tại xã Tịnh An, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi...