Chung cư cũ... đụng trần chính sách

Trong 4 năm (2016-2020), TP.HCM chỉ cải tạo, xây dựng mới được vỏn vẹn 2 trong 237/474 chung cư cũ nát, mất an toàn…