Chủ đầu tư dự án Hưng Thịnh Cát Tường vẽ dự án trên giấy và bán khống nhiều nền đất

Dự án Hưng Thịnh Cát Tường được cấp chủ trương đầu tư khoảng 9,5 ha, nhưng công ty Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng bất động sản Hưng Thịnh đã "vẽ" thêm 27 ha để bán nhiều nền đất không có trong dự án.