Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ tác động thế nào đến thị trường địa ốc châu Á Thái Bình Dương?

Nhận định từ Ban lãnh đạo bộ phận nghiên cứu toàn cầu của Colliers International, dù Trump hay Biden thắng trong cuộc bầu cử tổng thống lần này thì các nền kinh tế chủ đạo, thị trường địa ốc châu Á Thái Bình Dương cũng chịu những tác động ảnh hưởng.