VREC và HREC hỗ trợ 120 doanh nhân kết nối đầu tư ở 4 tỉnh, nơi có thị trường bất động sản phát triển sôi động, đóng góp 40% GDP cho cả nước

Sau khi ra mắt hôm 06 tháng 07, VREC đã phối hợp với HREC tổ chức chương trình: Caravan kết nối đầu tư nhằm mang lại giá trị thiết thực cho hội viên như tôn chỉ mục đích mà VREC và HREC đã đề ra trước đó.