Nhà đầu tư bất động sản đang dịch chuyển đến các những thị trường bắt đầu có sự phát triển mạnh về kinh tế

“Đặc biệt, tôi muốn nhấn mạnh quan điểm: Chúng ta có thể phát triển ở đâu cũng được, đó là sự đòi hỏi mới về lối sống mới, cách sống, tiêu dùng mới. Chúng ta nói về second home, nói về các khu resort, nói về sống thì phải đi du lịch nhưng đều gắn với việc muốn ở đâu, làm gì...." - TS.Võ Trí Thành nhấn mạnh.