UBND Tp.HCM đề xuất Bộ Xây dựng bổ sung hạng mục khu tái định cư mới (10ha) tại phường Linh Xuân (quận Thủ Đức)

Đối với việc bổ sung hạng mục khu tái định cư mới (10ha) tại phường Linh Xuân (quận Thủ Đức) như một nhóm ở trong khu đô thị và khi hoàn thành sẽ được bố trí tái định cư đối với các hộ dân hiện nay chưa bồi thường thuộc dự án Đại học Quốc gia TP