Muốn làm giàu trên thị trường chứng khoán, hãy chọn cổ phiếu mạnh hơn thị trường !

VN-Index đã tăng từ 1137 đến 1237. Tuy nhiên theo tìm hiểu của em rất nhiều anh chị đang thua lỗ nặng nề. Em thấy rất bất ngờ và tự hỏi tại sao như vậy? Phải chăng cách đầu tư của anh chị “có vấn đề” hay anh chị đã chọn nhầm người tư vấn ?