Nhận diện cổ phiếu tiềm năng khi thị trường giảm

Trong những năm qua, tôi nhận thấy danh mục đầu tư cá nhân của tôi thường ghi nhận hiệu suất tệ hại vào những ngày trước khi xảy ra cú sụt giảm lớn của thị trường. Ngay trước khi xảy ra vụ sụp đổ, tôi nhận thấy ngay cả khi thị trường tiếp tục từ từ đi lên, tôi vẫn chạm lệnh dừng lỗ và bị đẩy văng ra khỏi rất nhiều vị thế.