Phiên giao dịch ngày 27/07/2021: Ai dám mạnh tay đoạn này !

Trở lại ngày giao dịch thứ 2 của tuần cuối tháng 7, thị trường đang diễn biến ở giai đoạn hồi phục nhẹ nhưng khó lường. GIản cách ở hai thành phố lớn nhất vẫn đang diễn ra và tình hình bệnh dịch vẫn cực kì phức tạp.