Phiên giao dịch 23/4/2021: "Bại binh" ... phục hận

Không chỉ một lần, giai đoạn 2 tuần vừa qua VNI cứ 1 phiên nến xanh một nến đỏ đan xen khiến nhà đầu tư bị quay chóng mặt. Tâm lý đảo lộn lúc hưng phấn lúc buồn thiu thối và đó là sự hấp dẫn không thể có ở môi trường nào khác ngoài thị trường chứng khoán. Đó là giao dịch T3 và nếu áp dụng T0 như chứng khoán quốc tế thì không biết một ngày tâm lý thay đổi bao nhiêu lần nữa.