Phiên giao dịch ngày 5/1: Vn-Index "chiều" nhà đầu tư quá có...sinh hư?

Phiên thứ 2 của năm mới và mặc cho thị trường quốc tế đặc trưng là Mỹ đêm qua có cú chỉnh, thị trường Châu Á lại vẫn khởi sắc như Trung Quốc, Hàn Quốc, Hongkong lại vẫn xanh cực kì mạnh. VNI không thể khác và tiếp tục tặng quà các nhà đầu tư giữ hàng khi có một phiên xanh mạnh tiếp tục. Số mã xanh vẫn áp đảo và thị trường tăng dựng ngược hơn 12 điểm đáp ở điểm số 1132 điểm, chuỗi tăng điểm nóng vẫn không hề dừng lại.