Phiên giao dịch ngày 13/01/2020: Một tay "lỡ chạm" 1200 đành lỡ hẹn quay đầu

Vậy là thị trường đã quay về mốc 1200 rồi lại tâm lý điều chỉnh nhẹ quay đầu. Chứng khoán giống như đời người, có lúc thăng lúc trầm nhưng cái tích lũy kinh nghiệm hay là tiền ở mỗi thời kì lại khác nhau. Nhìn về năm 2018, đỉnh lịch sử chúng ta có gì? Thanh khoản 10.000- 11.000 tỷ với công lớn là họ VIN.