Nguyên nhân, kịch bản và hành động

Kiên nhẫn trong đầu tư giá trị, chờ khi hạ tầng đầy đủ, có thể bung sức để tiếp tục. Hãy luôn rèn luyện bản lĩnh, học hỏi tri thức, lắng nghe nhịp đập thị trường, để bước đi trong TTCK của năm 2021 đầy hy vọng.