Ứng dụng rất hay mô phỏng tất tần tật liên quan đến danh mục đầu tư.

Trong đầu tư, không chỉ tỷ suất sinh lợi kỳ vọng mà còn phải kèm luôn cả rủi ro dự kiến. Nên lý thuyết danh mục Mean-Variance là lựa chọn tối ưu giữa 2 chỉ tiêu này: max tỷ suất sinh...