Phiên giao dịch 13/08/2021: Thuốc chống tiếc nuối

Phải nói là lâu lắm mới lại thấy một phiên hay như vậy cho ngày giao dịch thứ 6 ngày 13 được gọi là ngày đen đủi.