Phần 1: Lý thuyết DOW nền tảng TA cho người mới đầu tư chứng khoán

Lý thuyết Dow là cơ sở đầu tiên cho mọi trường phái phân tích kĩ thuật trên các thị trường như chứng khoán hay bitcoin tiền ảo.