Phiên giao dịch ngày 28/06/2021: Game 1.400 nghe .... "dễ" !

Khởi động một tuần mới cho những ngày giao dịch cuối tháng 6. Với nhiều nhà đầu tư có vẻ đang tình trạng trong giai đoạn này là "sáng chứng khoán" mà "tối bóng đá" cho qua cái mùa dịch này.