Điều ước Tháng 6

Hôm nay là ngày mở đầu cho tháng 6, tôi có 3 điều ước dành cho đất nước chúng ta, cho nhà đầu tư và thị trường chứng khoán Việt Nam.