Gồng lời - gồng lỗ trong trading

Đối với Trader mới, có lẽ khái niệm gồng lỗ quen thuộc hơn nhiều. Còn những Trader có một số kinh nghiệm, chịu tìm hiểu học hỏi mới bắt đầu để ý đến khái niệm gồng lời.