Phiên giao dịch 23/3/2022: Thị trường lọc nhà đầu tư

VNI đã có chặng đường đi lên khá tốt trong suốt 4-5 phiên vừa qua nên một điểm nghỉ chân là hợp lý vào lúc này. Điểm số dù vẫn trong biên zic zắc vùng 1440-1515 với pha chạm đáy và bật lại. Dù vậy sự dịch chuyển dòng tiền sự dẫn dắt và phân hóa của các nhóm ngành cổ phiếu là rất lớn. Trên hết chứng khoán năm 2022 không còn đồng loạt đi lên như 2021 giai đoạn này là giai đoạn lọc nhà đầu tư.