Tập đoàn Đèo Cả biến 'nguy thành cơ'

Dịch bệnh tấn công, giãn cách, phong toả ở hầu hết các trung tâm kinh tế quan trọng của đất nước nhiều tháng liền và chưa biết bao giờ khống chế được. Câu hỏi đặt ra lúc này cho các doanh nghiệp Việt là thoát ra khỏi cơn khủng hoảng như thế nào?