Hòa Phát thành lập thêm 2 tổng công ty có vốn điều lệ 39.000 tỷ đồng và 3.500 tỷ đồng

CTCP Gang thép Hòa Phát có vốn điều lệ 39.000 tỷ đồng hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh thép xây dựng và các hoạt động phụ trợ. Ống thép và tôn mạ màu Hòa Phát có vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, sản xuất, kinh doanh ống thép, tôn mạ màu và các hoạt động phụ trợ.