Công ty TNHH Mua bán nợ VNAMC của nhà Tân Hiệp Phát vẫn chưa phát sinh doanh thu

Từ khi thành lập đến nay, Công ty TNHH Mua bán nợ VNAMC của nhà chủ Tân Hiệp Phát chưa phát sinh doanh thu, cùng đó mỗi năm báo lỗ vài triệu đồng.