Kỳ 5: Ông Diệp Dũng nộp đơn xin từ chức với lý do chưa hoàn thành nhiệm vụ, thừa nhận sai phạm từ kết luận của ủy ban kiểm tra thành ủy

Ngày 27 tháng 8, theo thông tin từ Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, ông Diệp Dũng Thành ủy viên, Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã (HTX) thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) đã gửi đơn đến Thường trực Thành ủy TP.HCM, về việc xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op.