76% nợ xấu BIDV có khả năng mất vốn, tỷ lệ bao phủ vượt 100%

Theo BCTC hợp nhất quý I, BIDV (HoSE: BID) ghi nhận lãi thuần 10.830 tỷ đồng, cao hơn 18% so với cùng kỳ 2020. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ mang về 1.434 tỷ đồng, tăng 32%.