Đo tác động “bộ đệm” bao nợ xấu

Nhiều ngân hàng vừa công bố báo cáo tài chính năm 2021 với những con số tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt trong đó là tỷ lệ bao phủ nợ xấu, một khái niệm “hot” những năm gần đây…