Tăng vốn cho các ngân hàng thương mại vốn nhà nước là nhiệm vụ quan trọng của ngành ngân hàng hiện nay

Nợ xấu có nguy cơ tăng lên khiến mục tiêu tái cơ cấu có thể không đạt kỳ vọng. Trong khi đó, các NHTM nhà nước cũng đang sốt ruột vì chưa thể hoàn tất thủ tục tăng vốn.