Tín dụng tăng 1,2%

Tín dụng đến trung tuần tháng 5 tăng 1,2% so với đầu năm, thấp hơn nhiều so cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh.