Các chức vụ trong công ty là gì? [mới nhất 2023]

Bạn đang tìm Các chức vụ trong công ty là gì? hãy để Cafe Business gợi ý cho bạn qua bài viết Các chức vụ trong công ty là gì? [mới nhất 2023] nhé.

New Page

Quy định chung về quyền và nghĩa vụ của công ty 2023

Luật sư Nguyễn Thúy Hân tư vấn

Chuyên gia luật Đinh Huy

08:21 06/01/23

Tôi muốn biết quyền và nghĩa vụ của công ty sẽ được quy định như thế nào vào năm 2023? Căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật nào? – Quỳnh Như (Đồng Tháp).

>> Những quy định nổi bật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

>> Luật Doanh nghiệp 2020 và những sửa đổi, chính sách mới nhất (còn áp dụng)

Mục lục

 • 1. Quy định chung về Quyền Công ty năm 2023
 • 2. Quy định chung về Nghĩa vụ của Công ty năm 2023
 • 3. Một số quy định khác về quyền và nghĩa vụ doanh nghiệp 2023
 • 3.1. Quy định về quyền và nghĩa vụ của công ty 2023
 • 3.2. Quy định về tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của DNXH năm 2023
 • 3.3. Quy định về những tài liệu công ty sẽ cần lưu giữ vào năm 2023
 • 3.4. Quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty 2023
 • 3.5. Nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty và người ký theo ủy quyền năm 2023

Như đã giải thích tại Mục 10, Điều 4 của Luật Công ty 2020, công ty là tổ chức có tên riêng, có tài sản và có trụ sở, được thành lập hoặc đăng ký hoạt động với mục đích kinh doanh theo quy định của Pháp luật. Trong quá trình thành lập và hoạt động, công ty còn có một số quyền và nghĩa vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể với nội dung như sau:

1. Quy định chung về Luật Doanh nghiệp 2023

Vào năm 2023, các công ty có 11 quyền được quy định tại Điều 7 của Đạo luật công ty 2020, bao gồm:

(1) Tự do tham gia kinh doanh trong bất kỳ ngành nghề nào mà pháp luật không cấm.

(2) quyền tự chủ của công ty và lựa chọn hình thức công ty; Chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn và loại hình kinh doanh; Chủ động điều chỉnh quy mô, ngành nghề kinh doanh.

(3) Lựa chọn hình thức và phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

(4) Tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và giao kết hợp đồng.

(5) Kinh doanh xuất nhập khẩu.

(6) Tuyển, thuê, bố trí lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

(7) Tích cực ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; Quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ theo Luật Sở hữu trí tuệ.

(8) Sở hữu, Sử dụng và Định đoạt Tài sản Công ty.

(9) Từ chối yêu cầu của bất kỳ chính phủ, tổ chức hoặc cá nhân nào về việc cung cấp các nguồn lực không theo yêu cầu của pháp luật.

(10) Khiếu nại và tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

(11) Các Quyền Hợp Pháp Khác.

Ngoài ra, doanh nghiệp xã hội còn có các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều 10 Luật Doanh nghiệp 2020 (chi tiết xem TẠI ĐÂY).

quy-dinh-chung-ve-quyen-va-nghia-vu-cua-doanh-nghiep

Quy định chung về quyền và nghĩa vụ của công ty 2023 (ảnh minh họa – nguồn web)

2. Allgemeine Bestimmungen zu Verpflichtungen von Unternehmen im Jahr 2023

Die Verpflichtungen von Unternehmen im Jahr 2023 sind in Artikel 8 des Unternehmensgesetzes 2020 festgelegt, insbesondere einschließlich der folgenden 06 Verpflichtungen:

(1) Đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

(2) Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

(3) Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

(4) Tổ chức công tác kế toán, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

(5) Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật; không phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp; không ngược đãi lao động, cưỡng bức lao động hoặc sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

(6) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Một số quy định khác về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp năm 2023

Bên cạnh 11 quyền và 06 nghĩa vụ của doanh nghiệp được nêu trên, doanh nghiệp cũng có thể tham khảo một số quy định pháp luật liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong năm 2023 nhằm hạn chế rủi ro pháp lý trong suốt quá trình hoạt động của mình.

3.1. Quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp năm 2023

(Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

3.2. Quy định về tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội năm 2023

(Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Tham Khảo Thêm:  Chính phủ giảm 50% phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước từ ngày 1/7

3.3. Quy định về những tài liệu doanh nghiệp phải lưu giữ trong năm 2023

(Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

3.4. Quy định về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp năm 2023

(Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

3.5. Trách nhiệm của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, người đại diện theo ủy quyền năm 2023

(Xem chi tiết TẠI ĐÂY).

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể tra cứu các công việc pháp lý cần thực hiện trong quá trình thành lập, hoạt động và chấm dứt doanh nghiệp tại đây.

XEM CHI TIẾT CÁC CÔNG VIỆC PHÁP LÝ CẦN BIẾT TRONG QUÁ TRÌNH:

>>Thành lập doanh nghiệp

>>Hoạt động doanh nghiệp

>>Chấm dứt hoạt động doanh nghiệp

Danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân

Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt 08/02/2023 10:01 AM Darf ich nach den Berufsbezeichnungen in Agenturen und Verwaltungsorganisationen im Jahr 2023 fragen? – Hoang Minh (HCMC)

 • >> Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân
 • >> Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác lĩnh vực KH&CN ở địa phương

Mục lục của bài viếtMục lục của bài viết

 • 1. Danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2023
 • 2. Nguyên tắc vị trí việc làm

Danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2023

Danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2023

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

1. Danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2023

Danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2023 theo Điều 4 Thông tư 12/2022/TT-BNV như sau:

* Danh mục vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý quy định tại Phụ lục I.

TT

Tên vị trí việc làm

Ngành, lĩnh vực có VTVL đặc thù

A

Vị trí việc làm chức vụ lãnh đạo, quản lý

 

I

VTVL lãnh đạo, quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ

 

1

Thứ trưởng và tương đương

 

2

Tổng cục trưởng và tương đương

 

3

Phó Tổng Cục trưởng và tương đương

 

4

Cục trưởng (thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) và tương đương

 

5

Phó Cục trưởng (thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ) và tương đương

 

6

Vụ trưởng (thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

7

Chánh Thanh tra (thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

8

Chánh Văn phòng (thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

9

Vụ trưởng (thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

10

Chánh Thanh tra (thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

11

Chánh Văn phòng (thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

12

Cục trưởng (thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

13

Phó Vụ trưởng (thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

14

Phó Chánh Thanh tra (thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

15

Phó Chánh Văn phòng (thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

16

Phó Vụ trưởng (thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

17

Phó Chánh Thanh tra (thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

18

Phó Chánh Văn phòng (thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

19

Phó Cục trưởng (thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

20

Chi Cục trưởng (thuộc Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

21

Chi Cục trưởng (thuộc Cục thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

22

Phó Chi Cục trưởng (thuộc Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

23

Phó Chi cục trưởng (thuộc Cục thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

24

Chánh Văn phòng (thuộc Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

25

Chánh Văn phòng (thuộc Cục thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

26

Phó Chánh Văn phòng (thuộc Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

27

Phó Chánh Văn phòng (thuộc Cục thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

28

Trưởng phòng và tương đương (thuộc Vụ, Văn phòng, Thanh tra, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

29

Trưởng phòng và tương đương (thuộc Chi cục và tương đương thuộc Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

30

Trưởng phòng và tương đương (thuộc Văn phòng, Thanh tra, Cục thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

31

Trưởng phòng và tương đương (thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

32

Phó Trưởng phòng và tương đương (thuộc Vụ, Văn phòng, Thanh tra, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

33

Phó Trưởng phòng và tương đương (thuộc Chi cục và tương đương thuộc Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

34

Phó Trưởng phòng và tương đương (thuộc Văn phòng, Thanh tra, Cục thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

35

Phó Trưởng phòng và tương đương (thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ)

 

 

VTVL lãnh đạo, quản lý đặc thù thuộc ngành, lĩnh vực

 

36

Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Lĩnh vực tham mưu, quản lý tổng hợp chuyên ngành về kinh tế

37

Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Lĩnh vực tham mưu, quản lý tổng hợp chuyên ngành về doanh nghiệp

38

Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh

Lĩnh vực tham mưu, quản lý tổng hợp chuyên ngành về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh

39

Ủy viên Thư ký Hội đồng quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực

Lĩnh vực tham mưu, quản lý tổng hợp chuyên ngành về giáo dục

40

Tổng Thư ký Hội đồng Chính sách khoa học công nghệ quốc gia

Lĩnh vực tham mưu, quản lý tổng hợp chuyên ngành về khoa học và công nghệ

41

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

Lĩnh vực ngoại giao

42

Đại sứ

Lĩnh vực ngoại giao

43

Tổng Lãnh sự

Lĩnh vực ngoại giao

44

Giám đốc Sở giao dịch

Lĩnh vực NHNN

45

Phó Giám đốc Sở giao dịch

Lĩnh vực NHNN

46

Phó Chủ tịch chuyên trách của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Lĩnh vực giao thông vận tải

47

Giám đốc Cảng vụ (hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa)

Lĩnh vực giao thông vận tải

48

Phó Giám đốc Cảng vụ (hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa)

Lĩnh vực giao thông vận tải

49

Trưởng Đại diện Cảng vụ (hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa)

Lĩnh vực giao thông vận tải

50

Phó Trưởng Đại diện Cảng vụ (hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa)

Lĩnh vực giao thông vận tải

51

Trưởng phòng tại Cảng vụ (hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa)

Lĩnh vực giao thông vận tải

52

Phó Trưởng phòng tại Cảng vụ (hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa)

Lĩnh vực giao thông vận tải

53

Đội trưởng đội Thanh tra – An toàn (thuộc Cục thuộc Bộ; thuộc Cục thuộc Tổng cục; thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ)

Lĩnh vực giao thông vận tải

54

Phó Đội trưởng đội Thanh tra – An toàn (thuộc Cục thuộc Bộ; thuộc Cục thuộc Tổng cục; thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ)

Lĩnh vực giao thông vận tải

55

Giám đốc Chi nhánh

Lĩnh vực NHNN

56

Phó Giám đốc Chi nhánh

Lĩnh vực NHNN

57

Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi nhánh

Lĩnh vực NHNN

58

Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi nhánh

Lĩnh vực NHNN

59

Trưởng ban Tiếp công dân (thuộc Thanh tra Chính phủ)

Lĩnh vực thanh tra

60

Phó Trưởng ban Tiếp công dân (thuộc Thanh tra Chính phủ)

Lĩnh vực thanh tra

II

VTVL lãnh đạo, quản lý của cơ quan thuộc Chính phủ

 

1

Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ

 

2

Phó Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ

 

3

Chánh Văn phòng

 

4

Trưởng ban

 

5

Vụ trưởng

 

6

Phó Chánh Văn phòng

 

7

Phó Trưởng ban

 

8

Phó Vụ trưởng

 

9

Trưởng phòng và tương đương (thuộc Văn phòng, Ban)

 

10

Phó Trưởng phòng và tương đương (thuộc Văn phòng, Ban)

 

III

VTVL lãnh đạo, quản lý của Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia

 

1

Chủ tịch

 

2

Phó Chủ tịch

 

3

Chánh Văn phòng

 

4

Trưởng ban

 

5

Phó Chánh Văn phòng

 

6

Phó Trưởng ban

 

7

Trưởng phòng và tương đương (thuộc Văn phòng)

 

8

Phó Trưởng phòng và tương đương (thuộc Văn phòng)

 

IV

VTVL lãnh đạo, quản lý ở cấp tỉnh

 

1

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh

 

2

Chánh Văn phòng UBND cấp tỉnh

 

3

Chánh Thanh tra cấp tỉnh

 

4

Giám đốc Sở và tương đương

 

5

Trưởng ban Ban Quản lý (BQL Khu Kinh tế; BQL Khu chế xuất và công nghiệp thành phố và khu công nghệ cao thành phố; BQL các khu chế xuất và công nghiệp; BQL Khu công nghệ cao)

 

6

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh

 

7

Phó Chánh Văn phòng UBND cấp tỉnh

 

8

Phó Chánh Thanh tra cấp tỉnh

 

9

Phó Giám đốc Sở và tương đương

 

10

Phó Trưởng ban Ban Quản lý (BQL Khu Kinh tế; BQL Khu chế xuất và công nghiệp thành phố và khu công nghệ cao thành phố; BQL các khu chế xuất và công nghiệp; BQL Khu công nghệ cao)

 

11

Chi cục trưởng và tương đương thuộc Sở

 

13

Phó Chi cục trưởng và tương đương thuộc Sở

 

15

Chánh Văn phòng (thuộc BQL; Thanh tra tỉnh, thành phố; Sở và tương đương)

 

16

Trưởng phòng (thuộc BQL; Thanh tra tỉnh, thành phố; Sở và tương đương)

17

Trưởng đại diện và tương đương (thuộc BQL Khu Kinh tế; BQL Khu chế xuất và công nghiệp thành phố và khu công nghệ cao thành phố; BQL các khu chế xuất và công nghiệp; BQL Khu công nghệ cao)

 

18

Phó Chánh Văn phòng (thuộc BQL; Thanh tra tỉnh, thành phố; Sở và tương đương)

 

19

Phó Trưởng phòng (thuộc BQL; Thanh tra tỉnh, thành phố; Sở và tương đương)

20

Phó Trưởng đại diện và tương đương (thuộc BQL Khu Kinh tế; BQL Khu chế xuất và công nghiệp thành phố và khu công nghệ cao thành phố; BQL các khu chế xuất và công nghiệp; BQL Khu công nghệ cao)

 

21

Trưởng phòng và tương đương (thuộc Chi cục, Ban thuộc Sở)

 

22

Phó Trưởng phòng và tương đương (thuộc Chi cục, Ban thuộc Sở)

 

23

Đội trưởng (thuộc Chi cục thuộc Sở)

 

24

Phó Đội trưởng (thuộc Chi cục thuộc Sở)

 

25

Hạt trưởng (thuộc Chi cục thuộc Sở)

 

26

Phó Hạt trưởng (thuộc Chi cục thuộc Sở)

 

 

Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý đặc thù thuộc ngành, lĩnh vực

 

27

Trạm trưởng và tương đương (thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ hoặc Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

28

Phó Trạm trưởng và tương đương (thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ hoặc Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

29

Đội trưởng đội nghiệp vụ (thuộc thanh tra Sở Giao thông vận tải)

Lĩnh vực giao thông vận tải

30

Phó Đội trưởng đội nghiệp vụ (thuộc thanh tra Sở Giao thông vận tải)

Lĩnh vực giao thông vận tải

V

VTVL lãnh đạo, quản lý ở cấp huyện

 

1

Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

 

2

Chánh Thanh tra cấp huyện

 

3

Trưởng phòng và tương đương

 

4

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

 

5

Phó Chánh Thanh tra cấp huyện

 

6

Phó Trưởng phòng và tương đương

 

B

Vị trí việc làm chức danh trợ lý, thư ký

 

1

Trợ lý Thủ tướng Chính phủ

 

2

Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ (Ủy viên Bộ Chính trị

 

3

Thư ký Thủ tướng Chính phủ

 

4

Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ

 

5

Thư ký Bộ trưởng

 

Tham Khảo Thêm:  Vợ Chủ tịch Tập Đoàn Sunshine là ai? [mới nhất 2023]

* Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung quy định tại Phụ lục II, gồm:

– Thanh tra;

– Hợp tác quốc tế;

– Pháp chế (đối với vị trí việc làm phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế được sử dụng chung với các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành, lĩnh vực tư pháp);

– Tổ chức cán bộ (tổ chức bộ máy và quản lý nguồn nhân lực), thi đua khen thưởng, cải cách hành chính;

– Văn phòng;

– Kế hoạch, tài chính.

Các quy định về danh mục vị trí việc làm tại điểm a, điểm d khoản 2 Điều 4 Thông tư 12/2022/TT-BNV được sử dụng chung với các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực thanh tra, nội vụ.

trang mạngPhụ lục II

* Danh mục các chức danh cấp dưỡng, phục vụ được quy định tại Phụ lục III.

STT

Tên vị trí công việc

Trung tâm

Tỉnh _

huyện

Các ngành, lĩnh vực có VTVL cụ thể

Đầu tiên

Nhân viên kỹ thuật

X

X

X

 

2

Cán bộ y tế cơ quan

X

X

X

 

3

Người lao động

X

X

X

 

4

lễ tân

X

X

X

 

5

Bảo vệ

X

X

X

 

6

nhân viên lái xe

X

X

X

 

 

VTVL là một phần của nhóm hỗ trợ và phục vụ các ngành và lĩnh vực cụ thể

 

 

 

 

7

nhân viên y tế tàu

X

 

 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

số 8

Nhân viên bảo dưỡng tàu cá

X

 

 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9

thủy thủ

X

 

 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

mười

thợ cơ khí

X

 

 

nông nghiệp và phát triển nông thôn; chuyên chở

11

đội trưởng

X

 

 

lĩnh vực giao thông vận tải

thứ mười hai

người cầm lái

X

 

 

lĩnh vực giao thông vận tải

13

động cơ chính

X

 

 

lĩnh vực giao thông vận tải

14

máy vise

X

 

 

lĩnh vực giao thông vận tải

15

Trưởng Bộ phận

X

 

 

lĩnh vực giao thông vận tải

16

bàn văn phòng

X

 

 

lĩnh vực giao thông vận tải

17

sĩ quan máy

X

 

 

lĩnh vực giao thông vận tải

18

lái xe

X

 

 

lĩnh vực giao thông vận tải

19

máy hai

X

 

 

lĩnh vực giao thông vận tải

20

Người lái tàu hỏa

X

 

 

Tài chính/Vận tải

21

bảo vệ kho bạc

X

 

 

khu vực tài chính

22

Người điều khiển xe đặc chủng có tiền từ kho bạc

X

 

 

khu vực tài chính

Tham Khảo Thêm:  Tô Duy Lâm Giám Đốc Ngân Hàng Nhà Nước thôi chức [mới nhất 2023]

2. Nguyên tắc vị trí việc làm

Nguyên tắc xác định vị trí việc làm theo Điều 3 Thông tư 12/2022/TT-BNV như sau:

– Các chức vụ cán bộ trung cấp, cao cấp; Nghiệp vụ chung và các chức danh hỗ trợ, cố vấn trong cơ quan, tổ chức hành chính được xác lập trên nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định 62/2020/NĐ-CP:

+ Chấp hành quy định của Đảng và Luật Việc làm, Quản lý và sử dụng biên chế.

+ Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức.

+ Bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch viên chức và việc sử dụng, quản lý bảng lương viên chức.

+ Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ và có tính áp dụng thực tế.

+ Gắn tinh giản biên chế với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan, tổ chức.

– Vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ chung và các chức danh hỗ trợ, giám sát trong đơn vị sự nghiệp công lập phi kinh tế được xác định trên cơ sở các nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định 106/2020/NĐ – CP:

+ Thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, pháp luật về việc làm, số lượng người làm việc, tinh giảm biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Đảm bảo rằng một nhân viên phải được giao đủ khối lượng công việc để đáp ứng số giờ làm việc theo quy định. Những công việc có khối lượng công việc không đủ thời giờ làm việc theo quy định của người lao động phải được quy định là kiêm nhiệm.

+ Đảm bảo cơ cấu phù hợp, trong đó số lượng người làm việc trên các vị trí, chức danh công việc và chức danh nghề nghiệp liên đới ít nhất là 65% trên tổng số lao động của công ty.

– Văn phòng được điều chỉnh phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phân công chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức và các cấp quản lý theo quy định của pháp luật chuyên ngành; 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm phân bổ, quản lý và sử dụng có hiệu quả biên chế công chức, số lượng người được giao kiêm nhiệm chức vụ đảm bảo thực hiện mục tiêu tinh giảm biên chế theo quy định.

Xem thêm thông tư 12/2022/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/02/2023.

Nội dung trên là phần trả lời và tư vấn của chúng tôi đối với các khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT . Nếu còn vướng mắc, vui lòng gửi email về [email protected].

gửi câu hỏi Chia sẻ bài viết trên Facebook2.759

cơ quan hành chính, lời mời làm việc,

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Google dịch

Google Google Übersetzer


Video Các chức vụ trong công ty là gì? [mới nhất 2023]

Related Posts

Shopee, Lazada, TikTok Shop thống trị thị phần sàn TMĐT Việt Nam

CafeBusiness – Shopee, Lazada, TikTok Shop chiếm 90% trong 9 tỷ USD giao dịch qua 5 sàn thương mại điện tử đa ngành lớn nhất Việt Nam…

dien-dan-cao-cap-ve-cong-nghe-cafebusiness

Tổng Giám đốc PTSC cảnh báo về tình trạng nhà đầu tư quốc tế rút lui khỏi thị trường năng lượng gió Việt Nam

Trong phiên chuyên đề 3 của Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 năm 2023 diễn ra sáng ngày 14/6, Tổng Giám đốc Tổng công ty…

trang-thue-dien-tu-cafebusiness

Hướng dẫn cách tra cứu mã số thuế cá nhân bằng căn cước công dân

Nếu bạn cần tra cứu mã số thuế cá nhân để thực hiện các thủ tục hành chính và không nhớ mã số của mình, đừng lo…

grabfood-michelin-guide-cafebusiness

Grab Việt Nam hợp tác cùng Michelin Guide để giới thiệu các địa điểm ẩm thực đặc sắc

Cafebusiness – Sau khi trở thành đối tác với Michelin Guide, GrabFood đã bổ sung thêm danh mục mới để cho phép người dùng tra cứu và…

nha-dau-tu-trung-quoc-quan-tam-thi-truong-vn-cafebusiness

Việt Nam thu hút sự quan tâm đối với các tập đoàn lớn Trung Quốc

Cafebusiness – Hai nhà sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng và pin lớn của Trung Quốc đang đưa ra kế hoạch đầu tư hàng trăm…

xe-om-cong-nghe-vinfast-cafebusiness

GMS tung xe ôm công nghệ tại Việt Nam, Grab và Gojek liệu có nguy cơ mất vị thế?

CEO GSM ông Nguyễn Văn Thanh thông báo tuyển dụng Giám đốc vận hành xe máy điện (GreenBike/GreenExpress). Cho thấy sắp tới sẽ có một đối thủ…