nghe theo ông Nguyễn Đăng Quang, 1 doanh nhân thật sự, một người làm thật và có năng lực siêu phàm. ông Hưng chỉ là tay phét lác, gần như không biết gì, chỉ giỏi chém gió, là 1 tên làm thuê thôi