Trong clip này, Chàng-Ngốc-Già giải thích với các bạn:

- 4 giai đoạn của chu kỳ kinh tế

- Những ngành nào hưởng lợi hay bị hại trong từng chu kỳ ?

- Kinh tế hiện nay đang ở chu kỳ nào?

(Video thể hiện quan điểm cá nhân của Chàng-Ngốc-Già (TS. Võ Đình Trí) - IPAG Business School Paris và Trường Đại học Kinh tế TP HCM)