Những người được ông Phạm Nhật Vượng chọn mặt gửi VinFast lên tầm thế giới  - Ảnh 1.

 Những người được ông Phạm Nhật Vượng chọn mặt gửi VinFast lên tầm thế giới  - Ảnh 2.

 Những người được ông Phạm Nhật Vượng chọn mặt gửi VinFast lên tầm thế giới  - Ảnh 3.

 Những người được ông Phạm Nhật Vượng chọn mặt gửi VinFast lên tầm thế giới  - Ảnh 4.

 Những người được ông Phạm Nhật Vượng chọn mặt gửi VinFast lên tầm thế giới  - Ảnh 5.

 Những người được ông Phạm Nhật Vượng chọn mặt gửi VinFast lên tầm thế giới  - Ảnh 6.

 Những người được ông Phạm Nhật Vượng chọn mặt gửi VinFast lên tầm thế giới  - Ảnh 7.

 Những người được ông Phạm Nhật Vượng chọn mặt gửi VinFast lên tầm thế giới  - Ảnh 8.

 Những người được ông Phạm Nhật Vượng chọn mặt gửi VinFast lên tầm thế giới  - Ảnh 9.