Cụ thể, các dự án hợp tác đầu tư (thành lập các pháp nhân mới) gồm, dự án Cần Thơ, tên công ty dự án là Louis Mekong River có vốn điều lệ ban đầu là 1.000 tỷ đồng. Cấu trúc vốn TDH 45%, BII 45% và cổ đông khác.

Dự án dự án bất động sản tại Nhà văn hóa LX (cũ), tên công ty dự án án là Louis Mega City, vốn điều lệ 450 tỷ đồng, trong đó TDH và BII mỗi bên góp 38,89% vốn, các cổ đông khác góp 22,22% vốn.

Dự án trụ sở Công an tỉnh An Giang, tên công ty là Louis Central Plaza, vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, trong đó TDH góp 35% vốn, BII 25% vốn, các cổ đông khác 40% vốn.

Dự án Phan Văn Hớn - Hóc Môn, tên công ty dự án là Louis Mega Tower, vốn điều lệ 375 tỷ đồng, trong đó TDH góp 57,33% vốn, BII 38,67% vốn, còn lại cổ đông khác 4%.

Dự án Louis Seaview, công ty dự án là Louis Seaview - cũng là công ty có vốn điều lệ lớn nhất trong danh sách hợp tác này, lên đến 9.765 tỷ đồng, trong đó TDH góp 30% vốn, BII góp 30% và cổ đông khác 40%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TDH bất ngờ có chuỗi tăng trần và sự xuất hiện của BII làm cổ đông lớn. Tính từ ngày 13/9/2021 đến nay, TDH đã tăng hơn 70%, từ mức hơn 8.000 đồng/cổ phiếu lên 14.100 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu BII cũng có diễn biến tăng dựng đứng hơn, tăng 122% trong 1 tháng qua, nhưng đang điều chỉnh, giảm 8,4% trong 1 tuần qua.