Ông Thái Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT Chứng khoán VIX

Tại ĐHCĐ thường niên sẽ diễn ra sáng ngày mai (12/4), Ban lãnh đạo VIX dự kiến trình thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 với lãi trước và sau thuế tăng lần lượt 10% và 9% so với thực hiện năm 2023, đạt 1.320 tỷ và 1.056 tỷ đồng (đều là các mức kỷ lục mới).

Công ty dự kiến trả cổ tức thông quan phương án phát hành gần 67 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10%.

Ngoài ra, VIX cũng đề xuất phát hành gần 636 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 95%) và 20 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cp cho cán bộ nhân viên (cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm).

Phần lớn số tiền dự kiến huy động sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh và cho vay ký quỹ.

Năm 2024, công ty cũng thông tin về kế hoạch tập trung diễn tập hệ thống KRX, đảm bảo ở trạng thái sẵn sàng khi hệ thống chính thức vận hành. Bên cạnh mảng tự doanh duy trì phong độ cao, VIX cũng sẽ đẩy mạnh hoạt động môi giới thông qua các giải pháp định hướng về khách hàng chuyên biệt và đẩy mạnh cho vay ký quỹ.

Tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, tổng tài sản của VIX đạt gần 9.100 tỷ đồng - trong đó quá nửa tài khoản (khoảng 5.800 tỷ) nằm tại danh mục tự doanh; hơn 3.000 tỷ đồng ghi nhận ở các khoản cho vay. Đáng nói, so với nhóm chứng khoán Top đầu, VIX là một trong số ít công ty xác định vị thế trọng tâm kinh doanh ở hoạt động tự doanh, đặc biệt là tự doanh cổ phiếu.

VIX dồn 64% tài sản cho mảng tự doanh, nước đi mạo hiểm có thể thu lãi nghìn tỷ?
Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2023 của VIX

Năm 2023, hoạt động tự doanh đem về 1.070 tỷ đồng doanh thu cho Chứng khoán VIX. Lãi thuần mảng này ghi nhận tới 770 tỷ đồng - vượt trội so với mức 140 tỷ của năm trước đó.

Thực tế, hoạt động tự doanh cổ phiếu có thể đem đến lợi nhuận đột biến cho công ty chứng khoán trong trường hợp thị trường tích cực và tiềm ẩn tương đối nhiều rủi ro khi thị trường chứng khoán không thuận lợi. Vì thế, việc tập trung nguồn lực cho mảng kinh doanh này của VIX sẽ là vấn đề được nhà đầu tư quan tâm tại Đại hội tới đây.