photo1631261576842-1631261576986560184985-1631270230.jpg

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – VPB) vừa mới có Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành 1,97 tỷ cổ phiếu (tỷ lệ 80%), trong đó phát hành để trả cổ tức là 1,53 tỷ cổ phiếu (tỷ lệ 62,15%) và còn lại là phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (17,85%).

Nguồn vốn phát hành là từ nguồn Lợi nhuận chưa phân phối, Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ với tổng giá trị là hơn 19.757 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021 sau khi được UBCKNN thông qua và đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật. Số cổ phiếu được phát hành thêm không hạn chế chuyển nhượng.

Như vậy, sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng lên 45.000 tỷ đồng, trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao thứ 2 hệ thống, vượt loạt ngân hàng như ACB, MB, Agribank, Techcombank, Vietcombank, BIDV.

Được biết, bên cạnh việc chia cổ tức, VPBank cũng đang có kế hoạch phát hành riêng lẻ 15% cho cổ đông nước ngoài. Theo đó, nhiều khả năng trong tương lai gần, VPBank cũng sẽ vượt VietinBank (đang có vốn điều lệ 48.000 tỷ), để trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (10/9), giá cổ phiếu VPB đứng ở mức 64.600 đồng/cp. Tuần này (6-10/9), giá cổ phiếu VPB đã tăng 4,9%.