VPBank đang đàm phán IPO FE Credit, có thể hoàn thành trong quý 3/2021

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã CK: VPB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021.

Theo đó, trong năm 2021, VPBank đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 16.654 tỷ đồng, tăng 27,9% so với năm trước, tổng tài sản tăng 17,4% lên 491.886 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá tăng 10,5% lên 327.280 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng tăng 16,6% lên 376.340 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, VPBank sẽ trình cổ đông phương án bán 15 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn (ESOP) từ nguồn 75,2 triệu cổ phiếu quỹ mà ngân hàng đang nắm giữ. Giá bán ưu đãi là 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 0,593%.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm và được giải toả 30% sau 1 năm, 35% sau 2 năm và 35% còn lại sau 3 năm. Thời gian dự kiến thực hiện vào Quý 3/2021.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ VPBank dự kiến chấp thuận uỷ quyền cho HĐQT thông qua phương án bán vốn đầu tư tại các công ty con như tỷ lệ bán, giá mua bán phần vốn góp, đối tác mua bán.

VPBank hiện có hai công ty con 100% vốn là Công ty TNHH Quản lý Tài sản (VPB AMC) có vốn 115 tỷ đồng và Công ty Tài chính TNHH MTV (FE Credit) có vốn 7.328 tỷ đồng.

Trong số 2 đơn vị này, thông tin VPBank sẽ bán cổ phần lớn trong FE Credit đã xuất hiện cách đây một năm.

Báo cáo về VPBank của Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI vào tháng 12/2020 đã đề cập việc ban lãnh đạo VPBank dự kiến IPO FE Credit trong năm 2021. Ngân hàng đã đàm phán lại với một đối tác quan trọng và hy vọng có thể đạt kết quả đồng thời kỳ vọng định giá FE Credit ở mức trên 3 lần giá trị sổ sách.​

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 diễn ra vào cuối tháng 5/2020, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank cho biết, nếu bán 49% FE Credit thì sẽ giúp ngân hàng nhận được sự hợp tác về tài chính, công nghệ, kinh nghiệm quản trị điều hành...để cùng kinh doanh đem lại hiệu quả cao hơn, lại có nguồn vốn lớn để tăng quy mô, đẩy mạnh cho vay bán lẻ và SME - những mảng lõi của ngân hàng mẹ.

Theo nguồn tin riêng, thương vụ nhiều khả năng sẽ hoàn tất và ký hợp đồng ngay trong tháng 4/2021.