Theo đó, Tổng giám đốc Nguyễn Quang Minh cho biết trong 3 tháng cuối năm, công ty sẽ tái cấu trúc lại các khoản nợ với các nhà cung cấp.

Theo báo cáo tài chính 2019, Descon hiện có 509 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 200 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Công ty cũng phải trả người bán ngắn hạn 609 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh gần như đình trệ kể từ giữa năm 2018 đến nay. Báo cáo kinh doanh cho thấy công ty lỗ gần 388 tỷ đồng năm 2018 và lỗ tiếp gần 52 tỷ đồng năm 2019. Lỗ lũy kế là 380,5 tỷ đồng. Đến năm 2019, công ty chỉ còn 20 nhân sự so với 170 người năm 2017 và 102 người năm 2018.

Cuối năm 2018, Tòa án nhân dân TP HCM đã có quyết định mở thủ tục phá sản đối với Descon. Đến tháng 5/2019 toà đã hủy quyết định mở thủ tục phá sản trên.

Tại đại hội, ban lãnh đạo cũng trình cổ đông phương án triển khai niêm yết cổ phiếu để nâng cao tính thanh khoản, nâng cao năng lực điều hành và minh bạch trong sản xuất kinh doanh, tạo kênh huy động vốn dài hạn thông qua thị trường chứng khoán. Tuy nhiên do các hoạt động kinh doanh bị đình trệ nên kế hoạch niêm yết năm 2019 chưa được thực hiện.

Cổ đông đã thông qua phương án niêm yết cổ phiếu tại HoSE ngay khi đủ điều kiện. Theo đề xuất ghi trong tờ trình, công ty đề xuất việc đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM trong thời gian sớm nhất. Sau đó Descon sẽ niêm yết cổ phiếu trên HoSE khi đáp ứng được các yêu cầu niêm yết. Năm 2010, Descon bị hủy niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng quy định về công bố thông tin.

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ Thành viên HĐQT hiện tại và bầu bổ sung thành viên HHĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021. Danh sách các ứng viên HĐQT bao gồm ông Châu Anh Tuấn (đang là Chủ tịch HĐQT) và 4 thành viên mới ông Trịnh Thanh Huy, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, ông Trần Thanh Hải và ông Nguyễn Quang Minh (đang là Tổng giám đốc). Ban kiểm soát gồm Trưởng ban Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ và 2 thành viên là bà Mai Thị Ngọc Anh và Châu Nguyễn Trang Thư.

Trong đó, đáng chú ý là nhân vật bí ẩn Trịnh Thanh Huy.

Ông Trịnh Thanh Huy, một nhân vật bí ẩn gắn với Descon đến 2016 rồi rời khỏi thương trường nay đã quay trở lại

Trên thương trường, ông Trịnh Thanh Huy khá nổi tiếng với những thương vụ thâu tóm doanh nghiệp. Với riêng Descon, nhóm nhà đầu tư Trịnh Thanh Huy và công ty Bình Thiên An đã nhận chuyển giao quyền lực cuối năm 2010 khi nhà sáng lập Nguyễn Xuân Bảng rời đi sau 20 năm gắn bó.

Ngay sau đó, Descon đột ngột bị hủy niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng quy định về công bố thông tin và thông tin về doanh nghiệp cũng ít dần. Cuối năm 2018, Tòa án nhân dân TP HCM đã có quyết định mở thủ tục phá sản đối với Descon. Đến tháng 5 năm 2019 toàn án này đã hủy quyết định mở thủ tục phá sản trên.

Tính tới cuối năm 2019, Descon vẫn đang nợ các nhà thầu, các nhà cung cấp số tiền 740 tỉ đồng. Ngoài ra, Descon có 709 tỉ đồng nợ đi vay từ các ngân hàng và các cá nhân và các tổ chức có liên quan.

Năm 2018, công ty lỗ tới 388 tỉ đồng và tiếp tục lỗ 52 tỉ đồng năm 2019. Lỗ luỹ kế hết năm 2019 là 380 tỉ đồng.