Thị trường giảm được thì sẽ tăng được, nếu chỉ kỳ vọng tăng thì nhà đầu tư chưa sẵn sàng để đầu tư!

  1. RSI đang ở mức rất thấp và tiệm cận vùng “Quá bán rồi”

2. Những mã đầu ngành giảm sâu một cách vô lý là tâm lý “bi quan” tiêu cực của Nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm”

3. Những ai hoãn sợ đã là hoãn sợ và bán hết rồi.

Phân tích kỹ thuật Vnindex

picture1-1611818318.png

Vnindex đang ở trend tăng theo chart tuần ở vùng đỉnh sóng 3 và chỉnh về đáy sóng 4 quanh 1000 cho con đường phái trước

Vnindex đang ở trend tăng theo chart tuần ở vùng đỉnh sóng 3 và chỉnh về đáy sóng 4 quanh 1000 cho con đường phái trước

Chỉ số RSI đang ở mức 29.9 cho trạng thái quá bán “với những nhà đầu tư có kinh nghiệm"

Nước ngoài và tự doanh “liên tục mua ròng”

Viêt Nam chúng ta đang kiểm soát dịch tốt nhất thế giới.

Các bạn ơi, Chúng ta đã đi với nhau chặn được 1 năm dài rồi. Thắng có, lỗ có, những pha chỉnh này gần như được báo trước, tuy nhiên việc bán tống bán tháo như vậy để sau này “Đua lệnh” thì suốt đời bạn ở cái vòng lẫn quẫn “đua lệnh và cắt lỗ mà thôi”

Ngay lúc này đây, Vnindex đã tiệm cận mốc 1000, mốc quan trong để cho thị trường uptrend tiếp tục với những nhà đầu tư gan dạ….

Bản thân mình đây, khi đã chốt lãi quan 1160 cũng sẽ bắt đáy những cổ phiếu tốt quanh mốc 1000. Vnindex sẽ tăng và sẽ tăng trên môt uptrend trung hạn và pha chỉnh này là tốt

“Lên thang bộ, xuống thang máy” tuy nhiên xuống nhanh thì hồi nhanh. Đừng hoảng sợ, đừng lo lắng….. Hãy tin rằng nhà nước ta đang chống dịch hiệu quả tốt nhất thế giới.

Bài viết thể hiện nghiên cứu và quan điểm cá nhân của tác giả và các thành viên ở Diễn Đàn chứng khoán Việt Nam.